AAAAA A A А x

г. Бородино, г. Заозерный, Рыбинский район

ТЕРРИТОРИЯ ЗАТО Г. ЗЕЛЕНОГОРСК

 ИРБЕЙСКИЙ РАЙОН

САЯНСКИЙ РАЙОН

УЯРСКИЙ РАЙОН

 МАНСКИЙ РАЙОН

 ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН

г. Бородино ул. Ленина 6

Красноярский край, г. Зеленогорск,                ул. Гагарина, 54

663651,Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Интернациональная, 2 

663580, Красноярский край, Саянский район, с. Агинское, ул. Красноармейская, 62

663920, Красноярский край, г. Уяр,                ул. Карла Маркса, 85

663510, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 18

663540, Красноярский край, Партизанский район, с.Партизанское, ул.Гагарина, 49-А

 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА - ФИЗ ЛИЦА и  ЮР. ЛИЦА

 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА - ФИЗ ЛИЦА и  ЮР. ЛИЦА

 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА - ФИЗ ЛИЦА и  ЮР. ЛИЦА

 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА - ФИЗ ЛИЦА и  ЮР. ЛИЦА

 ВТОРНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, СУББОТА - ФИЗ ЛИЦА и  ЮР. ЛИЦА

 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА - ФИЗ ЛИЦА и  ЮР. ЛИЦА

 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА - ФИЗ ЛИЦА и  ЮР. ЛИЦА

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ ,СУББОТА с 9.00 до 18.00;                                                                     ОБЕД ВО ВСЕ ДНИ                                                     с 13.00 до 14.00

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА с 9.00 до 18.00;                                                                     ОБЕД ВО ВСЕ ДНИ                                                     с 13.00 до 14.00

ВТОРНИК, СУББОТА с 9.00 до 18.00; ПЯТНИЦА с 9.00 до 18.00                                                                     ОБЕД ВО ВСЕ ДНИ                                                     с 13.00 до 14.00

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА с 9.00 до 18.00;                                                                     ОБЕД ВО ВСЕ ДНИ                                                     с 13.00 до 14.00

СРЕДА, СУББОТА с 9.00 до 18.00; ВТОРНИК с 14.00 до 18.00; ПЯТНИЦА с 9.00 до 13.00;                                                                    ОБЕД ВО ВСЕ ДНИ                                                     с 13.00 до 14.00

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА с 9.00 до 18.00;                                                                     ОБЕД ВО ВСЕ ДНИ                                                     с 13.00 до 14.00

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА с 9.00 до 18.00;                                                                     ОБЕД ВО ВСЕ ДНИ                                                     с 13.00 до 14.00

8 (391) 68-4-32-47

8 (391) 69-4-76-42

8 (391) 74-3-93-26

8 (391) 42-2-19-43

8 (391) 46-2-52-40

8 (391) 49-2-15-79

8 (391) 40-2-23-14